Die stryd rondom die suiwer Psalmboek

Die Stryd rondom die suiwer Psalmboek Stellenbosch 1812 – Rustenburg 1859 – Potch 2003 prof. V.E. d'Assonville (Prof. d’Assonville is ‘n groot kenner op die gebied van die dogmatiek, kerkgeskiedenis en volksgeskiedenis. Uit sy pen verskyn bekende werke oor die lewe van ds. SJ du Toit, Totius en oor Bloedrivier.  Sy doktorale proefskrif het gehandel... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑