Post tenebras Lux: Die Franse Hugenote

Post tenebras Lux: Die Franse Hugenote “Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid." (Heb 13:7–8) Vraag 1: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Antwoord:... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑