DIE DIREKTE VERTALING (2020-vertaling): Is die ‘maagd’ Maria swanger ‘bevind’ (OAV)… of het ‘dit net geblyk’ dat ‘die jong vrou’ Maria, swanger was (BDV)?

MATTEUS 1:18 Is die 'maagd' Maria swanger 'bevind' (OAV)... of het dit net 'geblyk' dat 'die jongvrou' Maria swanger was (BDV)? Pieter Marx skryf (Dordt Nuus, Desember 2021), onder andere die volgende oor hierdie verskil in vertaling tussen die OAV en die BDV: "Baie onlangs, op 31 Mei 2021, lei 'n vroueprediker en skrywer van... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑