NUWE FASE IN DIE STATEBYBEL KANTTEKENINGE IN AFRIKAANS (1637 – 1652 – 2023)

NUWE FASE IN DIE STATEBYBEL KANTTEKENINGE IN AFRIKAANS (1637-1652-2023): STIGTING REFORMATORIESE GETUIENIS (RGG) Die vertaalprojek van die Statebybel se verklarende kanttekeninge betree ń nuwe fase.  Die geredigeerde boeke word tans in e-formaat gelaai vir algemene kommentaar. DIe redaksie werk daarvoor dat die Nuwe Testament volgende jaar mag verskyn. Besoek ondertussen gerus die volgende blad en lewer kommentaar: http://bybelmetkanttekeninge.co.za/... Continue Reading →

DIE STATEVERTALING KANTTEKENINGE IN AFRIKAANS

DIE STATEVERTALING KANTTEKENINGE IN AFRIKAANS Ek het al heelwat navrae ontvang oor die vordering van 'Die Statevertaling se kanttekeninge in Afrikaans' vertaalprojek. Ek plaas met erkenning die volgende artikel van die Gereformeerde Bijbelstichting wat die projek lei, vir u kennisname, en met erkennning aan die bron. U gebede vir en ondersteuning van die projek word... Continue Reading →

De Schriftleer in de Leidse Synopsis (die Skrifleer van die Statenvertaling se kantaantekeninge)

De Schriftleer in de Leidse Synopsis deur Christiaan C. Bremmer Nota: Daar word tans gewerk aan 'n Reformatoriese Studiebybel (RSB), waarin die kantaantekeninge van die Statenvertaling in Afrikaans vertaal word.  Ek plaas hier 'n artikel wat iets weergee van die onderliggende gereformeerde teologie, meer spesifiek die Skrifleer, van die Statenvertaling se kantaantekeninge.  Die artikel word met... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑