DIE STATEVERTALING KANTTEKENINGE IN AFRIKAANS

DIE STATEVERTALING KANTTEKENINGE IN AFRIKAANS Ek het al heelwat navrae ontvang oor die vordering van 'Die Statevertaling se kanttekeninge in Afrikaans' vertaalprojek. Ek plaas met erkenning die volgende artikel van die Gereformeerde Bijbelstichting wat die projek lei, vir u kennisname, en met erkennning aan die bron. U gebede vir en ondersteuning van die projek word... Continue Reading →

De Schriftleer in de Leidse Synopsis (die Skrifleer van die Statenvertaling se kantaantekeninge)

De Schriftleer in de Leidse Synopsis deur Christiaan C. Bremmer Nota: Daar word tans gewerk aan 'n Reformatoriese Studiebybel (RSB), waarin die kantaantekeninge van die Statenvertaling in Afrikaans vertaal word.  Ek plaas hier 'n artikel wat iets weergee van die onderliggende gereformeerde teologie, meer spesifiek die Skrifleer, van die Statenvertaling se kantaantekeninge.  Die artikel word met... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑