UIT DIE GESKIEDENIS: DIE KERKLIKE KLEED

DIE KERKLIKE KLEED [Bron: GKSA Sinode Handelinge 1942, bl.135-140. Nota: ek lees so nou en dan die ouer Handelinge van ons kerke, en vind hier en daar leersame historiese stof om ons te help dink oor sekere onderwerpe. Lees dit gerus in die lig van Hand.17:11.] A. Prinsipieël Wat word verstaan onder die sgn. “Kerklike... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑