Archive for the ‘koers in die krisis’ Category

PROFETIESE WOORDE VAN 1941 TEEN STAATSABSOLUTISME

Posted by: proregno on December 14, 2021