Protestant Reformed Theological Journal April 2011

Die April 2011 uitgawe van die PRTJ is aanlyn beskikbaar en vol heelwat lesenswaardige artikels en veral boekresensies. Ek wil die lesers veral verwys na die artikel "Bound to Join: A Review and Defense", wat baie relevant is vandag, aangesien baie gelowiges worstel of hul nog deel moet wees van die huidige gemeentes en kerkverbande. Inhoudopgawe... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑