Die Belhar belydenis

In vanoggend se Beeld, onder die opskrif Kaapse sinode aanvaar Belhar, word berig dat die NG kerk se Wes- en Suid-Kaapland sinode die Belhar belydenis aanvaar het en nou 'n versoek gaan rig aan die algemene sinode, wat in Oktober vergader, om dieselfde te doen. Vir die wat nog nie die Belhar belydenis gelees het nie,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑