Debat oor die mees betroubare Griekse NT teksfamilies: Alexandrynse versus die Bisantynse teksfamilie

Debat oor die mees betroubare Griekse NT teksfamilies - Alexandrynse versus die Bisantynse teksfamilie - Gert Krugera en Neels Malan.b a. Chemie, Universiteit van Kwazulu-Natal, epos: kruger@ukzn.ac.za b. Ouderling, Gereformeerde Kerk Kriel, epos: neelsmalan@gmail.com Die 1983 Afrikaanse Bybel (AV-1983) en die beplande Afrikaanse nuwe vertaling vir 2016 (NAV-2016) maak gebruik van die Greek New Testament (UBS4 rev –... Continue Reading →

Teen die Alexandrynse tekste, die Meerderheidsteks !

[Nota: die OAV is gebaseer op die MT (Meerderheidsteks) familie, en die NAV op die Alexandrynse teksfamilie] Hier is 'n uitreksel van 'n onderhoud wat met dr. Maurice A. Robinson gevoer is. Dr. Robinson is saam met dr. William G. Pierpont verantwoordelik vir die nuutse MT teksuitgawe (2005) van die Griekse NT volgens die Meerderheidsteks tradisie (ook genoem... Continue Reading →

Rome, die Teks en NGB art.36

1. Rome "Richard Bennett of Berean Beacon Ministries has an update on the Evangelical Response and Protest to Pope Benedict XVI's visit to the United Kingdom starting tomorrow, September 16, 2010. The update is here: http://www.bereanbeacon.org/articles/sorted/08_Sponsored_Articles/Biblical_Protest_and_Witness_Await_%20Popes_UK_Visit.pdf Please pray for the evangelizing being done, that many would be called out from among Mystery Babylon." 2. Die... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑