Afbeeldings van Christus

  In die nuutste uitgawe van die Kompas (April 2011), kerklike tydskrif van die Vrygemaakte Gereformeerde Kerke in SA, word in 'n artikel 'n afbeelding van Jesus Christus gepubliseer, uit die werk van Rembrandt, die 'Honderdguldenprent'. In 'n voetnota (bl.16) word die volgende regverdiging daarvoor gegee: "In die Gereformeerde tradisie is daar verskillende opvattings oor... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑