In die geskiedenis vandag: Stigtingsdag, 6 April 1652

Stigtingsdag, oftewel van Riebeeckdag, word deur gereformeerde Christene beskou as die volksplanting van die Afrikaner in Afrika.  Wat baie 'Afrikaners' egter vergeet het (partymaal doelbewus), is dat die 'wortel van ons volksplanting' en dus 'volksbestaan', die Calvinisme was. Die Calvinisme wat hier geplant is, was gefundeer in Statebybel met sy Verklarende Aantekeninge, die Psalmboek, die gereformeerde... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑