Die ‘calvinistiese hemde’ sal dit uitroep !

"Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is." - Matt.23:37 Lanklaas 'n hemp gesien wat die 'verlore verdorwenheid van die mens' so duidelik uitroep, wat baie predikers vandag bang is om te verkondig, dat ons eerstens moet... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑