ONS VERLOSSING: DIE HEILSORDE

ONS VERLOSSING: DIE  HEILSORDE Ek plaas hier 'n werk van prof. FJM Potgieter, oor die Heilsorde of Heilsweg, d.w.s. die weg waarlangs die Vader ons redding verorden en bepaal het, wat deur die Seun verwerf is (verlossing verwerf/volbring), en deur die Heilige Gees in die genadeverbond ons deel word (verlossing toegepas), sien Efesiërs 1:1-14. Ons... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑