Preek: Ware verootmoediging – Jer.7:1-15

Lees Jeremia 7:1-15 Prediker: Ds Gustav Oppperman (GK Matlabas) Teks 7:3  So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Maak julle weë en julle handelinge goed, dat Ek julle kan laat woon in hierdie plek. Tema: Verootmoediging voor verootmoediging Sing Pss 97:1,6,7; 51:1,4; 86:3,6; 51:5,8 Geliefdes, Van die Afrikaanse kerke het vir... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑