KREMASIE (Liggaamverbranding)

'n Paar bronne om te raadpleeg oor die onderwerp: 1. Begrafnis of Liggaamverbranding, ds. H Hefer (inhoud: kremasie in die geskiedenis; argumente ten gunste van kremasie; 'nie-begrawe' en kremasie in die lig van die Skrif; begrafnis in die lig van die Skrif. Die boekie gee ook 'n deeglike bronnelys oor die onderwerp. Beskikbaar by die... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑