Die Nuwe Hervorming: wetenskaplike- of evangelisasie terrein?

"In die groot debat wat plaasgevind het tussen die ‘evangelical’ dr. W.L. Craig en die ‘Jesus Seminar’ liberalis, J.D. Crossan (Copan, 1998), het eersgenoemde tot vervelens Crossan probeer oortuig deur elke keer te verwys na die “vast majority of New Testament scholars”, “majority of biblical critics”, “the consensus  of scholarship”, “no other serious NT critic... Continue Reading →

Is Sakkie Spangenberg ‘n antichris ?

Na aanleiding van 'n vorige bloginskrywing, Wie is die Antichris?, het ek die volgende vraag ontvang van 'n leser: "Beweer julle dus dat prof. Sakkie Spangenberg die Antichris of ten minste “‘n antichris” is??" My antwoord is 'n 'nee' en 'n 'ja'. 1. Nee, as met 'antichris' bedoel word al die populêre buite-bybelse hollywoodagtige 'doomsday prophets' soort van fabelagtige en mitologiese... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑