GKSA sinode 2012: AD 9 Januarie 2012

21h00: sinode verdaag, vergader weer more-oggend vanaf 08h00. Hier is die program vir more (met dank aan ds. Hennie van Wyk via gerefkerke poslys): Opening Dr ME Schalekamp Ordekommissie/Order Commission Rapport 1 Deputate Ekumenisiteit Buitel - Alg/Report 1 Deputies Ecumenicity Abroad- Gen Rapport 2 Deputate Ekumenisiteit Buitel - Ned/Report 2 Deputies Ecumenicity Abroad- Neth Rapport... Continue Reading →

GKSA QUO VADIS ? AD 8-13 Januarie 2012

“Ek bely nie Christus nie - as ek met die hardste stem en die suiwerste verklaring elke deel van die waarheid van God verkondig, behalwe daardie klein puntjie waar die wêreld en die Duiwel huidiglik aanval - ongeag hoe kragtig ek Christus mag verkondig.  Daar waar die aanval is, daar word die lojaliteit van die soldaat bewys, en, om standvastig... Continue Reading →

GKSA sinode 2012: DIE GKSA EN DIE SARK/WRK

  Die aanvullende agenda art.16.23 (bl.483) se rapport se aanbeveling  is dat die GKSA aansoek moet doen vir 'volle lidmaatskap'.   Lees asb hul rapport (2 en half bladsye lank). Hier is my opmerkings daaroor: a. 1.5.3.2  word heeltemal weerspreek deur 1.5.3.6 en 1.6.2.2, hoe kan aan die eenkant beweer word die SARK het nie meer 'politieke kleure'... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑