DIE UITBEELDING VAN JESUS CHRISTUS

DIE UITBEELDING VAN JESUS CHRISTUS deur ds. Hannes Noëth (Gereformeerde Kerk Kimberley) Mag Jesus Christus as mens uitgebeeld word?  Ons word so dikwels met hierdie vraag gekonfronteer.  Aan die een kant die duidelikheid van die tweede gebod waarmee ons van moederskoot af al onderrig is:  ons mag God nie afbeeld nie. Aan die ander kant... Continue Reading →

Afbeeldings van Christus

  In die nuutste uitgawe van die Kompas (April 2011), kerklike tydskrif van die Vrygemaakte Gereformeerde Kerke in SA, word in 'n artikel 'n afbeelding van Jesus Christus gepubliseer, uit die werk van Rembrandt, die 'Honderdguldenprent'. In 'n voetnota (bl.16) word die volgende regverdiging daarvoor gegee: "In die Gereformeerde tradisie is daar verskillende opvattings oor... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑