Die rol van vroue in die kerk

Die rol van vroue in die kerk - Mag vroue leer en regeer oor mans in die kerk van Christus? - deur dr. George W. Knight, III [Met die toestemming van die skrywer vertaal vanuit die oorspronklike artikel, The Role of Women in the Church, deur Shaun en Marita Green (met dank) en verder verwerk... Continue Reading →

Vroue diakens ?

Sommige meen dat slegs vroue in die leer- en regeerampte is ’n wesentlike saak waaroor daar eenheid moet wees, terwyl ander meen dat aldrie ampte wesentlik is. Sien dr. John Byl, lidmaat van die CanRC (Canadian Reformed Churches) se artikel oor die onderwerp,hier: Female Deacons and Church Unity. Om by dr. Byl se artikel aan te... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑