Vroue diakens ?

Sommige meen dat slegs vroue in die leer- en regeerampte is ’n wesentlike saak waaroor daar eenheid moet wees, terwyl ander meen dat aldrie ampte wesentlik is.

Sien dr. John Byl, lidmaat van die CanRC (Canadian Reformed Churches) se artikel oor die onderwerp,hier: Female Deacons and Church Unity.

Om by dr. Byl se artikel aan te sluit, sien die vertaalde artikel van dr. George W. Knight oor vroue diakens, hier: Kan vroue tot die amp van diaken verkies word ?

Die engelse artikel is hier beskikbaar: Should women be elected to the office of deacon ?

https://proregno.files.wordpress.com/2010/10/knight.pdf

Dr. George W. Knight

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: