DIE YWER VIR U HUIS: Psalm 69:10; Joh. 2:17

“DIE YWER VIR U HUIS" Kort nabetragting op die Eeufees van die Gereformeerde Kerk in S.A. (1859-1959) deur prof. dr. S. Du Toit (1905-1982) Inleiding - S. Le Cornu Die lesing van prof. Fanus, soos hy bekend was, is nog net so aktueel as 82 jaar gelede, mag alle  gelowiges en gemeentes orals bemoedig en vermaan... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑