Die Messiaanse karakter van die Psalms: Skrifuitlegging beginsels van Calvyn (deel 2)

Die Messiaanse karakter van die Psalms: Skrifuitlegging beginsels van Calvyn prof. HG Kruger – kruger@ukzn.ac.za [PDF formaat: Skrifuitlegging beginsels van Calvyn] Opsomming Hierdie aflewering is die tweede in ‘n reeks van drie waarin die teenoorgestelde standpunte van die Reformatoriese skrifuitlegging[1] en die histories-kritiese metode van interpretasie gestel en evalueer word (deel 1 kan hier gelees... Continue Reading →

Die Christusverwagting in die Ou Testament (deel 1)

‘n Kort oorsig van die geskiedenis van Christusverwagtings in die Ou Testament prof. HG (Gert) Krugera a School of Chemistry, University of Kwa-Zulu-Natal, Durban 4001, South Africa. Email: kruger@ukzn.ac.za Hierdie artikel is die eerste van drie aflewerings waarin die botsende sienings van die Reformasie en die histories-kritiese metode ten op sigte van die Christusverwagtinge in... Continue Reading →

Theological foundation for the doctrine about God’s will and the wicked as referred to in the Catechism of Geneva

Theological foundation for the doctrine about God’s will and the wicked as referred to in the Catechism of Geneva prof. HG (Gert) Krugera a School of Chemistry, University of Kwa-Zulu-Natal, Durban 4001, South Africa. Email: kruger@ukzn.ac.za This paper was presented at the 8th Calvin Research Congress at the University of Free state in Boemfontein (2-4 September... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑