TOTIUS OOR DIE MAG VAN DIE BURGERS/VOLK EN BURGERLIKE OWERHEDE IS BEIDE BEPERK DEUR DIE SOEWEREINITEIT VAN GOD

DIE MAG VAN DIE BURGERS/VOLK EN BURGERLIKE OWERHEDE IS BEIDE BEPERK DEUR DIE SOEWEREINITEIT VAN GOD: VERWERP BEIDE LIBERALISME/NAZISME EN STAATISME/MARXISME deur Totius*  1. Die volk is nie soewerein nie “Die gronddwaling van die rewolusies van 1789 en 1848 is dat die soewereiniteit of gesagshoogheid van nature by die volk en by die volk alléén... Continue Reading →

PUBLIEKE EREDIENSTE OF NIE IN COVID-TYE, IS ‘N VRAAG OOR WIE IS DIE HOOGSTE EN FINALE SOEWEREIN: GOD OF DIE STAAT(ISME)?

PUBLIEKE EREDIENSTE OF NIE IN COVID-TYE, IS ‘N VRAAG OOR WIE IS DIE HOOGSTE EN FINALE SOEWEREIN: GOD OF DIE STAAT(ISME)? “Government likes religion to bless its acts, crown its dictators, sanction its laws, define its wars as just, be decorous masters of national ceremonies. And since on grounds of religion religious men may criticize... Continue Reading →

RS CLARK, CALVIN AND THEONOMY

RS CLARK, CALVIN AND THEONOMY  Does God's law still apply to current civil governments and societies, and in what detail? Or is 'natural law' enough for governments to rule today, they do not need God's revealed laws or bow before King Jesus Christ?  What is and should be the relation between church and state, biblically... Continue Reading →

Wie is Soewerein ?

In een van RJ Rushdoony se nuwe boeke, Sovereignty, gaan hy in op die wesentlike vraag: wie is Soewerein ? Vanaf die sondeval, probeer die Mens homself deur een of ander instelling as die Soewerein verklaar en voorhou.  In die Middeleeue het dit veral tot uiting gekom in die Kerk as instituut, die laaste eeu en vandag, is... Continue Reading →

Verbondseminaar 2000 – Christus en Kultuur

In die jaar 2000 het die Esra Instituut (toe nog onder die naam "Instituut vir Christus en Kultuur Studies) 'n seminaar gehou met "Christus en Kultuur" as onderwerp.  Daar is ook 'n boekie onder dieselfde titel gepubliseer, wat intussen uitdruk gegaan het. Die lesings wat daar gehou is, is nogsteeds baie relevant vir die tye... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑