Posted by: proregno | February 1, 2010

Verbondseminaar 2000 – Christus en Kultuur

In die jaar 2000 het die Esra Instituut (toe nog onder die naam “Instituut vir Christus en Kultuur Studies) ‘n seminaar gehou met “Christus en Kultuur” as onderwerp.  Daar is ook ‘n boekie onder dieselfde titel gepubliseer, wat intussen uitdruk gegaan het.

Die lesings wat daar gehou is, is nogsteeds baie relevant vir die tye waarin ons woon.  Met ‘n woord van dank aan Willem Swanepoel, kan ek die inhoud van die boekie ook hier op my blog beskikbaar stel.  Die volgende dele van die boekie is beskikbaar:

1. Voorwoord en inhoudsopgawe

2. Christus en Kultuur, ds. JR Visser

3. Die Kultuurkleed van die mens, prof. H van Wateren

4. Die Kultuurbeskouing van Totius, prof. AWG Raath

5. Die Kultuurbeskouing van K. Schilder, dr. GJ Meijer

6. Die Kultuurbeskouing van RJ Rushdoony, ds. S Le Cornu

Sien ook: Verslag van Verbondseminaar 2000, Bouwe van der Eeems

Mag dit ons opnuut help om te besin oor ons roeping en taak in Sy Koninkryk (Matt.6:33).


Responses

  1. […] lesings oor Christus en Kultuur wat ek reeds vermeld het, nl. van Totius, Schilder en Rushdoony se kultuurbeskouings. In hierdie artikel van Stoker kry ons as’t ware ook sy ‘kultuurbeskouing’, en […]

  2. […] ook die belangrike bydraes van die volgende teoloë oor die verhouding Christus en Kultuur: Totius, Schilder en RJ […]

  3. […] Christus en Kultuur: Die kultuurbeskouing van RJ Rushdoony […]

  4. […] Le Cornu, S., 2000. Die Kultuurbeskouing van RJ Rushdoony. https://proregno.com/2010/02/01/verbondseminaar-2000-christus-en-kultuur/ […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: