DR. WILLIE MARAIS SE SIENING OOR HOMOSEKSUALISME

DR. WILLIE MARAIS SE SIENING OOR HOMOSEKSUALISME In dr. Willie se verklaring van die Tien Gebooie, skryf hy by die sewende gebod as volg aangaande homoseksualiteit: "Onder homoseksualiteit verstaan ons die teennatuurlike verskynsel waar iemand hom of haar vir bevrediging aangetrokke voel tot en ook toespits op persone van dieselfde geslag. Seksuele bevrediging word dan... Continue Reading →

Verskillende verklarings oor seksualiteit en VIDA

Verskillende verklarings oor seksualiteit en VIDA Sien die volgende verklarings aangaande seksualiteit en VIDA kwessies, soos saamgevat op die Presbyterian Weekly News blog van 22 Junie 2011: [1] Free Church of Scotland (Continuing) Makes Statement on Sexuality Press Release – 15/06/11 The Free Church of Scotland (Continuing) have authorised the release of a statement affirming and... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑