IS DAAR ‘N OU TESTAMENT VERBOD OP POLIGAMIE?

IS DAAR 'N OU TESTAMENT VERBOD OP POLIGAMIE? Inleiding Ek het die volgende 3 artikels geskryf oor die onderwerp van die huwelik, monogamie (een man een vrou huwelik) of poligamie (om tegelyk getroud te wees met meer as een huweliksmaat), en vir die lesers wat nog nie daardie artikels gelees het nie, versoek ek om... Continue Reading →

Die verhouding tussen die 6de en 7de gebod

"The typically not understood principle is that if human life is sacred (6th commandment - slc), then the act that generates human life is sacred (7th commandment - slc). Conversely, if the act that generates life is treated as a thing that is recreational or casual in nature, then the biological end of that act... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑