An Informed Reformed Theonomic Response on the extremely uniformed article “A Critical evaluation of Theonomist eschatology” (PART 4: my own evaluation of the theonomic position)

PART 4: My own evaluation of the important contribution of theonomic postmillennialism by Slabbert Le Cornu[1] Previous articles: [PART 1: Introduction & The unscholarly uninformed method of CETE and the two crucial main questions in this debate that are also of big importance for the reformed community in SA] [PART 2: What does Theonomic Postmillennialism... Continue Reading →

An Informed Reformed Theonomic Response on the extremely uniformed article “A Critical evaluation of Theonomist eschatology” (PART 3: Reformed theonomic roots in church history, also in SA)

PART 3: REFORMED THEONOMIC ROOTS THROUGH CHURCH HISTORY, ALSO IN SOUTH AFRICA by Slabbert Le Cornu[1] [PART 1: Introduction & The unscholarly uninformed method of CETE and the two crucial main questions in this debate that are also of big importance for the reformed community in SA] [PART 2: What does Theonomic Postmillennialism teach themselves in... Continue Reading →

An Informed Reformed Theonomic Response on the extremely uniformed article “A Critical evaluation of Theonomist eschatology” (PART 2: What does Theonomic Postmillennialism teach themselves frome their own sources?)

PART 2: What does Theonomic Postmillennialism teach themselves from their own sources, in answer to CETE article’s accusations, according to the sources CETE uses but seemingly did not study? by Slabbert Le Cornu[1] [PART 1: Introduction & The unscholarly uninformed method of CETE and the two crucial main questions in this debate that are also... Continue Reading →

An Informed Reformed Theonomic Response on the extremely uniformed article “A Critical evaluation of Theonomist eschatology” (PART 1: Introduction)

An Informed Reformed Theonomic Response on the extremely uniformed article “A Critical evaluation of Theonomist eschatology” by Slabbert Le Cornu[1] PART 1: Introduction & The unscholarly uninformed method of CETE and the two crucial main questions in this debate that are also of big importance for the reformed community in SA “Abstract: Although the extreme form... Continue Reading →

HEF DIE GENADE DIE WET OP? ‘n Verklaring van ‘n paar belangrike tekste oor die verhouding ‘wet en evangelie’

HEF DIE GENADE DIE WET OP? 'n Verklaring van 'n paar belangrike tekste oor die verhouding 'wet en evangelie' deur prof. John Murray Inleiding In aansluiting by die vorige skrywe (Bavinck oor wet en evangelie), sien die volgende Skrifverklarings van prof John Murray, waar hy o.a. die volgende teksgedeeltes aanspreek wat baiemaal verkeerd verstaan, verdraai... Continue Reading →

BAVINCK OOR WET EN EVANGELIE

BAVINCK OOR WET EN EVANGELIE - Christus bevry ons van die vloek van die wet, nie die norm van die wet nie - Inleiding Die oorbeklemtoning of misbruik maak van die wet, eindig in nomisme (wettisisme, legalisme), waar die wet ons red, dus redding deur wetsonderhouding.  Die onderbeklemtoning van die wet lei weer tot die... Continue Reading →

Christus en Kultuur by Bavinck: die Calvinistiese vs die Lutherse en anabaptistiese sienings

Christus en Kultuur by Bavinck Die Calvinistiese vs die Lutherse en anabaptistiese sienings Inleiding Die lesing van Bavinck sit uiteen die verskil wat daar is tussen die calvinistiese siening van 'Christus en kultuur', teenoor anabaptistiese en Lutherse sienings met hul 'twee koninkryke' leer.  Daar is vandag calviniste wat ook hierdie 'two kingdoms theology' (sommige noem... Continue Reading →

Theonomic Precedent in the Theology of John Calvin

Theonomic Precedent in the Theology of John Calvin by rev. Christopher B. Strevel An essay in commemoration of Dr. Greg Bahnsen (1947-1995), whose work in theology, philosophy, and apologetics rendered to the Church of Jesus Christ a lasting contribution, offered in humble thanksgiving to Almighty God for the impact of his work upon my own... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑