Die Lausanne Movement en Arminianisme

In aansluiting by my vorige skrywe, blyk dit dat die arminianisme ook lewendig in die 'Lausanne Movement' is, wat hierdie week hul konferensie hou in Kaapstad.   Die Standard Bearer gee die volgende inligting oor die ontstaan van hierdie beweging: "Lausanne, Switzerland is about forty miles from Geneva, the home of John Calvin during most of the years of... Continue Reading →

Die ware Jakob … Arminius

Dit is goed om oorspronklike bronne te lees, ook van jou teologiese teenstanders, om so te sê 'uit die perd se bek' te hoor waarmee jy nie saamstem nie.  'n Mens moet poog om eers te verstaan wat jy nie mee saamstem nie, voordat jy voortgaan om dit te weerlê.  Ja, dit is natuurlik makliker gesê... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑