Die Lausanne Movement en Arminianisme

In aansluiting by my vorige skrywe, blyk dit dat die arminianisme ook lewendig in die ‘Lausanne Movement’ is, wat hierdie week hul konferensie hou in Kaapstad.  

Die Standard Bearer gee die volgende inligting oor die ontstaan van hierdie beweging:

“Lausanne, Switzerland is about forty miles from Geneva, the home of John Calvin during most of the years of his reformatory labors and the site of the headquarters of the World Council of Churches (WCC). Gathered at Lausanne were some 2400 official participants and a large number of observers for the International Congress On World Evangelism. Members of the Congress came from over 150 nations to consider together the calling of the Church to bring the gospel to every creature.

The idea of such a Congress was born in the mind of Billy Graham, who also functioned as honorary chairman, and was put together by a planning committee of twenty-nine members with the help of 150 international evangelical leaders functioning as conveners. The Congress met for ten days for speeches, conferences, discussions of position papers and strategy papers—all for the purpose of uniting evangelicals to get on with the task of “evangelizing the world.” The Congress climaxed with the signing of a rather lengthy document called “The Lausanne Covenant” by most of the participants and some observers in which was expressed “an evangelical consensus on matters” affecting evangelism. ”

In die LM se ‘Lausanne Covenant’ lees ‘n mens by artikel 3 as volg:

 “… We also reject as derogatory to Christ and the gospel every kind of syncretism and dialogue which implies that Christ speaks equally through all religions and ideologies. Jesus Christ, being himself the only God-man, who gave himself as the only ransom for sinners, is the only mediator between God and people. There is no other name by which we must be saved. All men and women are perishing because of sin, but God loves everyone, not wishing that any should perish but that all should repent. …”

Terwyl ‘n mens dankbaar is vir die LM se verwerping van universalisme en sinkretisme, en dat hul natuurlik ‘n baie groot verbetering is op die World Council of Churches (wel, enigiets is ‘n verbetering op die WCC), is ‘n mens nie dankbaar vir die arminianisme van die laaste sin nie.

Wat dan van Rom.9:13 wat leer dat God nie almal liefhet nie ? 

So leer die Skrif ook dat die Here almal beveel en oproep om te glo en hul te bekeer (Hand.17:30; DL 2.5), maar dat Hy alleen ‘n welbehae het in die redding van sy uitverkorenes onder alle volke, stamme, tale en nasies (DL 2.8,9). 

Wat van 1 Kor.10:5 wat leer dat God nie ‘n welgevalle het in almal nie ?

En Matt.11:25 wat leer dat God Homself openbaar in liefdevolle redding alleen aan hulle in wie Hy ‘n welbehae het (v.26,27), en nie aan elke mens nie ? 

Dit laat mens dink: hoekom neem mense nie meer aanstoot in die Evangelie soos deur die vorige eeue nie (1 Kor.1), en lyk dit of al wat mens is die evangelie omhels ?

Dalk omdat ons die ware Evangelie so afgewater en aangepas het by die mens se wilskeuse en behoeftes dat dit met graagte ‘aangeneem’ en ge-akkkomodeer word in hul lewe, so saam met al die ander gode.   Die Evangelie is nie meer ‘n tweesnydende swaard nie (Joh.3:36: 2 Kor.2:14-17), dit vra nie meer opoffering nie, dit word nie meer beskou as ‘n Rots waarop jy staan of waardeur jy verpletter word nie (1 Pe.2:6-8), want ‘jesus is mos lief vir almal en het ‘n wonderlike plan vir hul lewens’ ala Joel Olsteen ?  

Die Evangelie van Jesus Christus word nie meer beskou as ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo nie (Rom.1:16,17), maar as die vrye keuse van die Mens tot moontlike redding vir elkeen wat dit so verkies en hul wil goed genoeg gebruik om vir Jesus te kies (contra Rom.9:16). 

Laasgenoemde veronderstel dat een mens beter en waardiger is as ‘n ander mens, omdat hy die ‘genade’ en ‘liefde’ wat Jesus hom ‘aangebied’ het (‘offered’) beter gebruik het vir sy redding (contra Rom.3:12), as die ander ‘slegte sondaar’.

Prof. DJ Engelsma verduidelik:

“The teaching of a well-meant offer holds that God in the preaching of the blessed gospel of Christ is gracious, with the saving grace revealed in the gospel of Christ, to everyone who hears the gospel, that is, to many who are in fact reprobate. It also holds, at the very least, that in the preaching of the gospel of Christ God desires, or wishes, the salvation of every one who hears the gospel, that is, that there is in God a will for the salvation of all humans without exception.

 This teaching is a blatant form of the Arminian heresy rejected by the Westminster Standards and explicitly condemned at Dordt. For this teaching contradicts double predestination, which teaches that God loves and wills, or wishes, or desires, to save only some humans, not all. It implies universal atonement, for if God sincerely desires the salvation of all, He must have made salvation possible for all by the death of Christ. It teaches resistible grace, for some to whom God is gracious in the preaching are not saved by this grace. It implies that the salvation of a sinner depends, in the final analysis, upon the sinner’s acceptance of the offer by his own free will, for God is gracious to all alike; that which must make the difference between being saved or not saved is the sinner’s will.

Where this doctrine takes hold in a church, it eventually silences all proclamation of particular, sovereign grace and leads to open Arminianism and even outright universalism.” (Bound to Join – Letters on Church Membership, Jenison, Michigan: RFPA, 2010, p.13,14)

Miskien, na dese, is die grootste krisis onder ‘evangelicals’ en in ons kerkverbande heel moontlik nie heiligmaking sake nie (aanbidding, VIDA, nagmaal, die lied, vertaling, strukture, kerkverband, ens.), maar die regverdigingsleer, die vraag: Wie is Soewerein – God (Calvinisme), die Mens (Humanisme), of God én die mens saam in ‘n kontrakverbondsidee (Arminianisme) ?

Of anders gestel: die krisis in heiligmaking is as gevolg van die krisis in die regverdingsleer.  

Aangesien dit Oktober maand is, Reformasie maand, Reformasiedag (31 Okt), sal dit goed wees om weer opnuut te besin oor die vraag:

Verstaan ons nog werklik die leer oor die regverdiging en hoe dit ons hele lewe van woorde, dade en denke bepaal ?

Want, dit was hierdie leerstuk wat die Reformatore herontdek het, en wat hul eie lewens en hul gemeenskappe en die res van die wêreld tot vandag toe, op elke terrein van die lewe, radikaal verander het.

Daarom, weereens, as God nie absoluut soewerein is in verlossing nie, sal Hy dit ook nie wees in heiligmaking nie.  As Hy nie ons blinde oë oopmaak deur sy Woord en Gees nie, deur soewereine wedergeboorte nie, sal ons niks kan sien of kan reformeer nie (DL 3/4.12).

“Bekeer ons tot U, HERE, dan sal ons ons bekeer; vernuwe ons dae soos in die voortyd.” – Klaagl.5:21

2 thoughts on “Die Lausanne Movement en Arminianisme

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: