Die ware Jakob … Arminius

Bron: http://calvinisticcartoons.blogspot.com/2010/10/cut-above-rest.html

Dit is goed om oorspronklike bronne te lees, ook van jou teologiese teenstanders, om so te sê ‘uit die perd se bek’ te hoor waarmee jy nie saamstem nie.  ‘n Mens moet poog om eers te verstaan wat jy nie mee saamstem nie, voordat jy voortgaan om dit te weerlê.  Ja, dit is natuurlik makliker gesê as gedaan, maar dit is waarna ons moet strewe (2 Tim.2:22-26).

Ek het onlangs op die Society of Evangelical Arminians (SEA) se webblad afgekom, waar hul vanuit hul teologiese perspektief Calvinisme aanval en probeer weerlê.  Dit is goed om so bietjie op daardie webblad te gaan lees, om sodoende uit te vind of ‘n mens nie dalk self ‘n ‘closet Arminian’ is nie, omdat die outentieke Calvinisme volgens die Skrif soos bely in die Dordtse Leerreëls, deesdae ook heelwat afgewater word ter wille van ekumeniese bande.

Sien die volgende afdelings op die SEA webblad:

Survey: Are You an Arminian and Don’t Even Know It?

An Outline of the FACTS of Arminianism vs. The TULIP of Calvinism

(Arminian) Links and Books

Op die SEA webblad noem die Arminiane self dat die wesentlike debat tussen Calvinisme en Arminianisme oor die vraag gaan: vir wie het Christus gesterwe – vir alle mense (Arminianisme), of slegs vir hul wat glo (d.i. die uitverkorenes – Calvinisme).  Sien bv. hoe selfs Andrew Murray oor hierdie saak weg beweeg het van die Dordtse standpunt, in die volgende artikel:

Die Gesange as draer van die Arminiaanse leer in die kerkstryd van die 19de eeu

Sekere calviniste (party noem hulself 4 punt calviniste) probeer op allerlei tegniese (skolastiese?) wyses hierdie eenvoudige onderskeid tussen calvinisme en arminianisme wegdoen of afwater. Dit klink gewoonlik soos volg:

“Ja, natuurlik het Christus alleen vir die uitverkorenes gesterwe …. hmmm …. in ‘n sekere sin. Maar, in ‘n ander sin weer het Hy vir almal gesterwe kop-vir-kop. Want, Hy het eintlik almal lief … maar ook nie so lief nie … Hy het die uitverkorenes nog meer lief as ander wat Hy minder liefhet … amper soos Animal Farm se ‘some are equal, but some are more equal than others’.  Sien, Hy is almal waarlik genadig in redding, maar sekeres nog meer genadig met ‘n verdere genade as die genade wat eintlik vir almal is, maar ook nie heeltemal is nie.  So iets, ek hoop dit maak sin ?  Dit is maar ‘n paradoks, ons kan dit nie verstaan nie, en moet dit ‘net glo’ …. en as jy dit probeer verstaan of te eenvoudig maak … soos Paulus in Rom.9 (veral verse 13-23), dan is jy ‘n … dan is jy ‘n eintlik ‘n … hiper calvinus !”

Die volgende prent wys die probleem met hierdie calvi-minianistiese siening:

Bron: http://calvinisticcartoons.blogspot.com/

Dr. John Owen se eenvoudige bybelse logika is beter medisyne:

For whom did Christ die ? (John Owen)

Hier is my eie skrywe oor die saak, waar ek aansluit by Totius se antwoord op die vraag vir wie Christus gesterwe het:

Vir wie het Christus gesterwe ?

Die verlossingsleer is belangrik en wesentlik vir ons hele geloof en belydenis (‘teologiese sisteem’), want, indien die Here nie soewerein (almagtig) is in ons verlossing nie, sal Hy dit ook nie wees in die res van ons lewe en denke nie.  Daarom is die stryd tussen calvinisme en arminianisme nie bloot net nog ‘n bysaak nie, maar is die eer van God en die ware redding van sondaars, uit genade, deur die geloof, sonder die werke (Rom.3:28; Ef.2:8-10; Tit.2:4,5) op die spel (kyk gerus die film van William Tyndale se lewe, op Reformasiedag – 31 Oktober – wat hierdie saak ook duidelik uitwys: God’s Outlaw).  Hoe ons oor ons verlossing dink bepaal ons totale lewe en denke.

Sien ook die volgende aanhalings wat die belangrikheid van die verlossingsleer deur gereformeerde teoloë beklemtoon:

http://johannesweslianus.blogspot.com/2010/05/justification-by-faith-alone-as-central.html

In antwoord op die Arminianisme, hier is ‘n paar bronne:

Die gereformeerde belydenisskrifte van die 16/17de eeu

Saved by Grace – a Study of the Five Points of Calvinism

Die uitverkiesing van God (‘n preek waar ds. M. Postma vanuit 2 Tim.2:19 wys dat die uitverkiesing die bron van ons saligheid is en waaruit ons heiligmaking vloei, en dat daar dus geen valse teenstelling is tussen ‘goddelike uitverkiesing en menslike verantwoordelikheid/plig’, of tussen ‘predestinasie en prediking’, of tussen die ‘belofte en bevel/eis van die verbond’ nie.)  

Soewereine Genade

Resources on Calvinism

http://www.monergism.com/directory/search.php?action=search_links_simple&search_kind=and&phrase=arminianism&B1.x=53&B1.y=12

“Om te beweer dat iemand ‘Calvinis’ is maar dat hy tog die uit­verkiesing op die kansel verswyg, is natuurlik ‘n contradictio in terminis, en is nie in lyn met Calvyn wat die predestinasie die cor ecclesiae genoem het nie. Verswyging beteken eenvoudig versaking, en in sy diepste wese tersydesteliing van die hart van die gereformeerde belydenis.” – GP van der Vyver (Dirk Postma)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: