Quo Vadis, Gereformeerde Afrikaner ? – deel 3

  Ds. LS (Louis) Kruger se boek is hier volledig beskikbaar: Waarom is u lid van die Gereformeerde Kerk ? Hier volg nou 'n paar aanhalings uit ds. Kruger se boek onder verskillende temas ingedeel. Die bladsynommers in hakies na die aanhalings is van die derde gedrukte uitgawe wat ek het (die oorspronklike bladsynommers kan u in die... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑