aBrakel oor die bediening van die Genadeverbond, die Sinaitiese verbond se verhouding tot die Genadeverbond en die vierde gebod

aBrakel oor die bediening van die Genadeverbond, De bediening van het Genadeverbond tot de voleinding der wereld deur Wilhelmus aBrakel [Bron: met erkenning oorgeneem uit, Halleluja of lof des Heeren over het genadeverbond. Sommige opskrifte is bygevoeg] Van Christus tot de voleinding van der wereld Nu we de bediening van het Genadeverbond van Adam tot Abraham... Continue Reading →

Vergenoegdheid is ‘n groot wins – à Brakel

VERGENOEGDHEID IS 'N GROOT WINSdeur Wilhelmus à Brakel Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. (1 Tim. 6:6)Nota: Wilhelmus a'Brakel (1635-1711) skryf oor vergenoegdheid in sy De Redelijke Godsdienst, deel 2, hoofstuk 21, wat hier aanlyn beskikbaar is. Die gedeelte hier onder kom uit die Engelse vertaling ("The Christian's Reasonable Service", deel... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑