Gereformeerde bronne vir Ampsdraers

Een van die grootste redes vir die opkoms van die feministiese en gevolglik VIDA agenda, was en is ons mans wat nie hul roeping tot liefdevolle diensbare leierskap omhels en najaag nie.  Soos een predikant dit gestel het: die krisis van die VIDA agenda is as gevolg van die krisis in die huidige manlike ampsdraers. Godsvresende... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑