1 Tim.3 preke (deel 2) – ampsdraers vereistes

Ds. Cobus Rossouw (GK Daspoort) is besig om deur 1 Tim.3 se vereistes vir ampsdraers te preek, ek plaas dit hier op my blog soos dit beskikbaar word. Hier is die volgende paar preke, spesifiek oor v.6-10,

Die Regering van die Kerk 

1 Tim.3:6-7 Paulus se vereiste vir die ouderling-amp en die merktekens daarby (d)

1 Tim.3:8 Die diaken-amp en wat ons daaroor leer vanuit die ooreenkoms met die ouderling-amp

1 Tim.3:8-10 Die diaken-merktekens en vers 10 se Gemeente-roeping daarby

Sien deel 1 hier, die preke wat handel oor: 1 Timoteus 3:1-5 (asook vele ander bronne vir ampsdraers toerusting)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: