Archive for the ‘bekering’ Category

Twee van ds GBS Pasch se bekeringspreke

Posted by: proregno on October 10, 2017

Wat moet ons leer uit die Orlando menseslagting ?

Posted by: proregno on June 16, 2016