KERKGESKIEDENIS VIR KINDERS: HOOFSTUK 12 & 13

KERKGESKIEDENIS VIR KINDERS  Hoofstuk 12 & 13 Sien inleiding tot die reeks hier: Kerkgeskiedenis vir kinders Bron waaruit aangehaal word: B. Spoelstra, Beknopte Kerkgeskiedenis vir Katkisasie Hoofstuk XII DIE KAAPSE KERK IN DIE TYD VAN DIE KOMPANJIE Die volksplanting aan die Kaap, 1652. Dit is bekend dat die eerste Nederlandse koloniste na die Kaap gestuur is... Continue Reading →

KERKGESKIEDENIS VIR KINDERS: HOOFSTUK 1&2

KERKGESKIEDENIS VIR KINDERS  Hoofstuk 1 & 2 In aansluiting by die vorige skrywe oor die Kerkgeskiedenis-kamp, plaas ek 'n paar hoofstukke oor die kerkgeskiedenis hier op my blog, in die komende weke tot en met die gemeentekamp plaasgevind het (5-7 Februarie 2016). Die hoofstukke kom uit prof Bouke Spoelstra se boekie geskryf spesifiek vir kinders... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑