GELOFTE DAG BESINNING: HET DIE CHRISTENDOM GEFAAL?

HET DIE CHRISTENDOM GEFAAL? deur prof. H. DU PLESSIS [Hoogleraar in die Sendingwetenskap aan die Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O. en Teologiese Skool te Potchefstroom]. Inleiding - S. Le Cornu Op die vooraand van die Geloftedag 2021, is dit goed om opnuut persoonlik, in gesins- gemeente en veral volksverband oor hierdie belangrike vraag te besin.  Ek... Continue Reading →

DIE TOEKOMS VAN DIE CHRISTENDOM IN DIE WESTE

DIE TOEKOMS VAN DIE CHRISTENDOM IN DIE WESTE Inleiding Sien hierdie goeie reeks van 9 artikels (6 artikels is al beskikbaar) oor die toekoms van die Christendom in die al meer afvallige Weste wat terugkeer na sy paganistiese verlede: THE FUTURE OF CHRISTIANITY IN THE WEST Die skrywer, Terry Johnson, skryf die artikels na aanleiding... Continue Reading →

Christus en Kultuur by Bavinck: die Calvinistiese vs die Lutherse en anabaptistiese sienings

Christus en Kultuur by Bavinck Die Calvinistiese vs die Lutherse en anabaptistiese sienings Inleiding Die lesing van Bavinck sit uiteen die verskil wat daar is tussen die calvinistiese siening van 'Christus en kultuur', teenoor anabaptistiese en Lutherse sienings met hul 'twee koninkryke' leer.  Daar is vandag calviniste wat ook hierdie 'two kingdoms theology' (sommige noem... Continue Reading →

Die Christelike geloof vs Demokrasie

Die Christelike geloof vs Demokrasie Dr. Norman de Jong, in sy boek ‘Christianity and Democracy’[1], skryf: ‘democracy represents a subtle, deadly, and formidable alternative to orthodox Christianity …’[2] De Jong wys daarop dat elkeen omtrent sy eie definisie het van ‘demokrasie’, en haal o.a. die volgende twee skrywers aan in sy beskrywing van demokrasie:[3] Sidney Mead: “... Continue Reading →

Ja-nee ?

'n Goeie vriend wys my vandag op hierdie skrywe uit ons geskiedenis, geskryf iewers voor die groot referendum van 1992: "REFERENDUM ... GROOT ongelukkigheid heers vir die tweede keer in twee weke in die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika oor die regse leiding wat hul lyfblad, Die Kerkblad, oor die referendum gee. Ontstelde lidmate en ampsdraers van... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑