Archive for the ‘dr. SP van der Walt’ Category

ONS POLITICI EN OWERHEDE MOET DIE KNIE BUIG VOOR CHRISTUS

Posted by: proregno on October 28, 2021

ANTONIUS MATTHAEUS OOR DIE MOSAIESE STRAFREG VIR VANDAG

Posted by: proregno on October 22, 2021