Gereformeerd en Charismaties ?

GEREFORMEERD EN CHARISMATIES ? Ek plaas graag met erkenning aan die bron die ondergenoemde artikel van dr. Michael Horton, aangaande die (vreemde) verskynsel van mense wat 'gereformeerd én charismaties' probeer wees in calvinistiese kringe. REFORMED AND CHARISMATIC ? by dr. Michael S. Horton Thanks for the healthy debate and interaction on the previous post. Obviously, those... Continue Reading →

31 Oktober 1517 – 2013

Dit is vandag 496 gelede dat Maarten Luther sy 95 stellings aan die kerkdeur van Wittenberg in Duitsland vasgespyker het, teen die dwalinge en misbruike in die Rooms Katolieke Kerk.  Die gebeure wat sou volg het gelei tot wat vandag genoem word, die Protestantse Kerkhervorming van die 16de eeu. Ek plaas hier 'n preek oor... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑