BAS 2016: Reaksie en hoe nou vorentoe met VIDA ?

BAS 2016:Reaksie en die pad vorentoe met VIDA ? Die buitengewone algemene sinode (BAS) van die GKSA (12-16 Januarie) het besluit om te bly by die besluite van die algemene sinode van 2009 aangaande VIDA. Met 'n kleiner meerderheid as wat verwag is (60-40; sommige meen 55-45) is 'n beswaarskrif verwerp wat teen vroue-diakonesse is.... Continue Reading →

GKSA BAS 2016: 16 Januarie 2016 (dag 5)

GK Wapadrant se verklaring in antwoord op die BAS se besluite: Wapadrant verklaring 'n Terugblik op die BAS 2016 deur Hannes Noëth: GKSA-sinode: 'n Terugblik Beeld artikel oor BAS Sinode 2016: Besluit uit 1618 hou vroue uit kerkampte 12h00: Sinode sluit af met Skriflesing (Joh.17), sang en gebed. Dankie vir almal wat ingeskakel het. Mag hierdie... Continue Reading →

GKSA BAS 2016: 15 Januarie 2016 (dag 4)

19h15: Die heel belangrikste en laaste Kommissie Rapport (K2 - 1 Tim.2) is uitgedeel. Dit moet nou goed bestudeer word en sal more op die tafel wees. Die res van die aand is admin sake. 19h00: Al die beswaargronde van Krugersdorp ivm Prakties slaag nie. 18h55: Kommissie Rapport K6 - Prakties, wat terug verwys is (sien... Continue Reading →

GKSA BAS 2016: 14 Januarie 2016 (dag 3)

21h55: Sinode sluit af met sang en gebed.  Vergader more oggend van 07h30.  Alle afgevaardiges word opgeroep om Rapporte deeglik te bestudeer en voor te berei. My opmerking: weereens bevestig die Sinode dat hul 'duidelike sekere' besluite neem op grond van die hermeneutiek van ons het 'sekerheid van ons onsekerheid.' 21h50: Dus, beswaarskrif 21.7 slaag... Continue Reading →

GKSA BAS 2016: 13 Januarie 2016 (dag 2)

17h30: Sodra kommissie lyste beskikbaar is, sal ek dit deurgee. Daar word verdaag vir ete, en daarna sal kommissies voortgaan met hul werksaamhede, dink nie daar sal verder vergader word nie, eers weer môre. Daar is die volgende kommissies aangewys: 1.Tematiese en sinchronosasie 2. Beswaargronde: 1 Tim.2 3. Beswaargronde: 1 Kor.14 4. Beswaargronde: Openbaringhistories 5.... Continue Reading →

GKSA BAS 2016: 12 Januarie 2016 (dag 1)

21h15: En na 2 ure se bespreking word die taalkwessie verwys na kommissie om weer sinode te adviseer (môre). Sinode verdaag tot môre-oggend 08h00. Ek sal later, of môre-oggend nog 'n woord of twee skryf oor die dag se verrigtinge. 20h30: die bespreking gaan voort ..... sonder dat dit 'n agendapunt was ... 19h30: Daar... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑