Die Christen en die digitale wêreld

DIE CHRISTEN EN DIE DIGITALE WERELD 'n Onlangse Ligonier konferensie het as deel van hul konferensie, ook die belangrike saak van die Christen se gebruik van die digitale wêreld, tot eer van God, aangespreek. Tegnologie kan so maklik deur ons misbruik word, en skade veroorsaak in ons verhouding tot God en ons naaste, veral ons... Continue Reading →

Neem en lees: 6 Julie 2013

The New Logic Classroom "The structure created minds is the same as his Creator’s.  God is not insane; He is a rational being; the structure of God’s mind is logic.  For these reasons, we say not only that logic is irreplaceable and universal, but logic is necessary and fixed.  It is not one scheme of... Continue Reading →

Die hantering van kerklike vergaderings se inligting en internet-gesprekke

Een van die 'presbyteries' van die PCA in die VSA het 'n dokument bekendgestel, wat handel oor internetgesprekke oor kerklike sake.  Dit kan hier gelees word: http://greenbaggins.wordpress.com/2011/01/21/siouxlands-presbyterys-report-on-the-internet-and-on-the-nature-of-presbytery-information/  Met erkenning aan bogenoemde bron, plaas ek 'n gedeelte daarvan hier wat ons almal hopelik sal help om ook deur ons internetgesprekke Christus se eer en die heil van sy... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑