Neem en lees: 17 September 2015

1. Konferensie van Gereformeerde Kerke in SA (2015) By die afgelope Konferensie van Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is die onderstaande geloofsverklaring aanvaar. Hierdie verklaring poog om uiteen te sit wat Christene behoort te glo in ons dag waar daar baie verwarring bestaan. Lees hier verder ..... 2. Dr. Willie Marais oor Homoseksualiteit  Dr Willie Marais... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑