KGKSA konferensie: Christus se Kerk 9 April 2016

KGKSA 9 April 2016

Die KGKSA hou op 9 April hul jaarlikse konferensie, hier is die program:

PROGRAM: 9 APRIL 2016

08:00 Registrasie

08:30 Opening:  Fried Ferreira

09:00 Wie/wat is die gemeente? –  Ben Smit

09:45 Een met almal – een met niemand – Gustav Opperman

10:15 Tee

10:45 Hoe moet die kerk regeer word?  Cobus Rossouw

11:30 Wat is kerkverband? Barend Hefer

12:15 Middagete

13:15 Kerklike Reformasie : Wat is nodig? Slabbert le Cornu

14:00 Bespreking

15:00 Afsluiting

Plek: Gereformeerde Kerk Bet-el, 31ste Laan 415, Villeria, Pretoria.

Verdere navrae: Francois van Deventer

Epos: francoisvandeventer@gmail.com

Selnr. +27 72 3428528

Meer inligting oor die KGKSA: www.kgksa.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: