UIT DIE GESKIEDENIS: DIE KERKLIKE KLEED

DIE KERKLIKE KLEED [Bron: GKSA Sinode Handelinge 1942, bl.135-140. Nota: ek lees so nou en dan die ouer Handelinge van ons kerke, en vind hier en daar leersame historiese stof om ons te help dink oor sekere onderwerpe. Lees dit gerus in die lig van Hand.17:11.] A. Prinsipieël Wat word verstaan onder die sgn. “Kerklike... Continue Reading →

Dans en Kleredrag

1. Liturgiese dans Ek kry deesdae allerlei advertensies vir 'liturgiese dans en drama' programme/klasse wat verskillende kerke, selfs tuisskoolgroepe, aanbied.  Dit het my laat soek na bronne oor die onderwerp, veral uit 'n christelik-bybelse perspektief. Die bronne is baie skaars, inteendeel, ek weet van geen bronne wat die onderwerp krities uit 'n bybelse perspektief aanspreek nie,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑