Verantwoordelikheid en Voorwaardes in die Verbond – die debat tussen die Vrygemaakte kerke (Schilder) en die PRCA (Hoeksema)

VERANTWOORDELIKHEID EN VOORWAARDES IN DIE VERBOND "So is it Arminian to insist on human responsibility?  If it is, then not only am I guilty, but so is Klaas Schilder.  Of course, the Protestant Reformed allege exactly that.  Followers of Herman Hoeksema, most notably David Engelsma, have insisted that we are essentially Arminians because we hold... Continue Reading →

PRCA skrywers se artikels in Afrikaans beskikbaar

PRCA skrywers se artikels in Afrikaans beskikbaar In begin Junie 2016 het twee PRCA broeders ons besoek in Pretoria en verskillende lesings vir ons aangebied. Die inligting daaroor en die lesings is hier beskikbaar: PRCA sprekerstoer Hierdie en ander broeders van die PRCA se artikels word in Afrikaans vertaal deur Nic Grobler en op die Covenant Protestant Church... Continue Reading →

PRCA sprekerstoer (1-4 Junie 2016) lesings beskikbaar

PRCA sprekerstoer (1-4 Junie) lesings Tydens die eerste week in Junie het prof. Ron Cammenga en prof. Barry Gritters van die Protestant Reformed Churches in America en die Protestant Reformed Theological School ons besoek in Pretoria en vir ons 'n paar lesings aangebied oor verskillende onderwerpe by die Afrikaanse Protestantse Akademie en GK Bet-el. Hier is die lesings se... Continue Reading →

PRCA lesings vir Donderdag, 2 Junie 2016

PRCA LESINGS: DONDERDAG 2 JUNIE 2016 AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE 14:00-15:30 – Onderskeidende kenmerke van Calvyn se Teologie (Prof. Cammenga) Breek 16:00-17:30 – Die gereformeerde metode en seën van kategismusprediking (Prof. Gritters) GEREFORMEERDE KERK BET-EL 19h00: Opening 19h15: What is the Kingdom? Neo-Calvinism and the Mission of the Church, prof. Barry Gritters 20h00: Bespreking 20h30: Afsluiting... Continue Reading →

PRCA lesings vir Woensdag, 1 Junie 2016

PRCA LESINGS: WOENSDAG 1 JUNIE 2016 AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE 14:00-15:30 – Lesse uit die lewe van Calvyn (Prof. Cammenga) Breek 16:00-17:30 – Die gereformeerde erfenis van Heidelbergse Kategismusprediking (Prof. Gritters) GEREFORMEERDE KERK BET-EL 19h00: Opening 19h15: On the Definition of “Reformed.”  What makes a church “Reformed”?, prof. Barry Gritters 20h00: Bespreking 20h30: Afsluiting en koffie !... Continue Reading →

PRCA sprekerstoer (1-4 Junie): GK Bet-el program

PRCA sprekerstoer (1-4 Junie): GK Bet-el program Tydens die eerste week in Junie gaan prof. Ron Cammenga en prof. Barry Gritters van die Protestant Reformed Churches in America en die Protestant Reformed Theological School ons besoek in Pretoria en vir ons die volgende lesings aanbied by GK Bet-el (ek sal later die inligting deurgee van die lesings wat hul... Continue Reading →

PRCA sprekerstoer: 1 tot 4 Junie 2016

PRCA sprekerstoer: 1 tot 4 Junie 2016 Tydens die eerste week in Junie gaan prof. Ron Cammenga en prof. Barry Gritters van die Protestant Reformed Churches in America en die Protestant Reformed Theological School ons besoek in Pretoria en vir ons die volgende lesings aanbied by verskillende plekke (sal later bekendgemaak word, ook die spesifieke... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑