Quo Vadis, Gereformeerde Afrikaner ? – deel 1

Deur die Here se voorsienigheid, is die gereformeerde geloof en kerk met die Nederlandse verversingstasie in 1652 aan die suidpunt van Afrika geplant.  Met die Statenvertaling, Psalmboek en a'Brakel se Redelijke Godsdienst is die Afrikanervolk gevoed en gevorm, een volk en een kerk.  In die woorde van prof.dr. HG Stoker, "Die Calvinisme is die wortel... Continue Reading →

Bring hulde aan Christus, nie die Pous nie

  "Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoetgegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Maar Petrus het hom opgerig en gesê: Staan op, ek is self ook maar 'n mens." (Hand.10:25,26)   Ons as gesin is besig om in ons huisgodsdiens deur Handelinge te lees.  By hierdie verse het ek die kinders... Continue Reading →

Reformasie-maand 2010

Sondag sal dit 493 jaar gelede wees wat Maarten Luther sy 95 stellings teen die deur van Wittenberg kerk gespyker het en so die Protestantse Reformasie van die 16de en 17de eeu ingelei het, soos dit later sou bekend staan.  Die wêreld sou daarna nie meer dieselfde wees nie.  Maar, hoeveel van ons het al... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑