Wie is Soewerein ?

In een van RJ Rushdoony se nuwe boeke, Sovereignty, gaan hy in op die wesentlike vraag: wie is Soewerein ? Vanaf die sondeval, probeer die Mens homself deur een of ander instelling as die Soewerein verklaar en voorhou.  In die Middeleeue het dit veral tot uiting gekom in die Kerk as instituut, die laaste eeu en vandag, is... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑