TOTIUS OOR DIE MAG VAN DIE BURGERS/VOLK EN BURGERLIKE OWERHEDE IS BEIDE BEPERK DEUR DIE SOEWEREINITEIT VAN GOD

DIE MAG VAN DIE BURGERS/VOLK EN BURGERLIKE OWERHEDE IS BEIDE BEPERK DEUR DIE SOEWEREINITEIT VAN GOD: VERWERP BEIDE LIBERALISME/NAZISME EN STAATISME/MARXISME deur Totius*  1. Die volk is nie soewerein nie “Die gronddwaling van die rewolusies van 1789 en 1848 is dat die soewereiniteit of gesagshoogheid van nature by die volk en by die volk alléén... Continue Reading →

Wie is Soewerein ?

In een van RJ Rushdoony se nuwe boeke, Sovereignty, gaan hy in op die wesentlike vraag: wie is Soewerein ? Vanaf die sondeval, probeer die Mens homself deur een of ander instelling as die Soewerein verklaar en voorhou.  In die Middeleeue het dit veral tot uiting gekom in die Kerk as instituut, die laaste eeu en vandag, is... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑