VIDA in kerk en wêreld

Uit die wêreld Oor die wêreld kan ons kort wees, hier is hul mening by monde van Christina Landman, Die 2 wêrelde van godsdiens Haar argument is eenvoudig - die sentrale teksgedeeltes wat oor VIDA handel is nie deel van haar Bybel nie, want 'ons weet mos' dat "die omies hulle blind (staar) teen", "1... Continue Reading →

Sola Scriptura Seminaar 2014

TEMA God sê - Ouderlinge slegs mans Is God se Woord genoeg ? Datum: 24 September 2014 Plek: Gereformeerde Kerk Rietvallei (Umgenistraat 359 , Pretoria) Tyd: 8:30 vir 9:00 Kontaknommer: 072 342 8528 (Francois van Deventer) Vrywillige donasie: R65-00 (sluit in Boereworsrolle & Filterkoffie) PROGRAM 09:00 Opening Christiaan Jooste 09:15 Hoe weet ons die Bybel... Continue Reading →

Van die VIDA agenda na die Gay agenda in die RCA

In opvolg op die vorige artikel (VIDA in die RCA en wat die GKSA daaruit kan leer), sien die volgende artikel oor die afvalligheid in die RCA (met erkenning aan die bron - RFPA): The Homosexual Agenda Advances, Too rev. Clayton Spronk Like the proponents of women’s ordination (which I examined here), proponents of accepting homosexuality have a... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑