Archive for the ‘VIDA Kategismus’ Category

CHRISTUS AS HOOF VAN DIE MAN EN DIE GESAGSORDE IN DIE KERK

Posted by: proregno on April 12, 2021

VIDA in kerk en wêreld

Posted by: proregno on January 29, 2015

Sola Scriptura Seminaar 2014

Posted by: proregno on August 14, 2014

Onenigheid en spanning oor VIDA in die CRCNA

Posted by: proregno on November 8, 2013

Van die VIDA agenda na die Gay agenda in die RCA

Posted by: proregno on September 30, 2013

VIDA in die RCA en wat die GKSA daaruit kan leer

Posted by: proregno on September 16, 2013

Kerkregering: gehoorsaamheid aan God of die mense ?

Posted by: proregno on April 30, 2013