‘N GEREFORMEERDE KERKVERBAND BREEK SUSTERSKERK BANDE MET DIE GK(v) WEENS VIDA

'N GEREFORMEERDE KERKVERBAND BREEK SUSTERSKERK BANDE MET DIE GK(v) NEDERLAND WEENS VIDA Die Gererformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) van Nederland, se algemene sinode van 2017 (Meppel), het die besondere ampte oopgestel vir susters (VIDA). Ek het daaroor hier geskryf: Nog ‘n gereformeerde kerkverband buig voor die VIDA feministiese tydsgees: GK (Vrijgemaakt) VIDA artikels oor die ongereformeerde... Continue Reading →

Verantwoordelikheid en Voorwaardes in die Verbond – die debat tussen die Vrygemaakte kerke (Schilder) en die PRCA (Hoeksema)

VERANTWOORDELIKHEID EN VOORWAARDES IN DIE VERBOND "So is it Arminian to insist on human responsibility?  If it is, then not only am I guilty, but so is Klaas Schilder.  Of course, the Protestant Reformed allege exactly that.  Followers of Herman Hoeksema, most notably David Engelsma, have insisted that we are essentially Arminians because we hold... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑