Die vertaling van die Statenvertaling kanttekeninge in Afrikaans: Psalm 25

Die vertaling van die Statenvertaling kanttekeninge  in Afrikaans: Psalm 25  Die RSB projek (Reformatoriese Studiebybel), in samewerking met GBS (Gereformeerde Bijbelstigting), om die Statenvertaling se kanttekeninge in Afrikaans te vertaal, vorder goed. Ongeveer 41% van die kanttekeninge is reeds vertaal, en die vertaalspan, mederwerkers en redaksie is fluks aan die werk met hierdie projek vir... Continue Reading →

Die Baptistiese verwerping van kinders as lidmate van die kerk: ‘n Paar opmerkings op John Piper se artikel oor besnydenis en doop

Die Baptistiese verwerping van kinders as lidmate van die kerk: 'n Paar opmerkings op John Piper se artikel oor besnydenis en doop Dr. John Piper se artikel oor besnydenis en doop kan hier gelees word: “How do circumcision and baptism correspond?” Hierdie artikel van Piper wys duidelik en mooi – na my mening – een van die... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑